La livet ditt styres av våre nyheter - og ikke motsattt 

— HP - Hurumposten - intet agurknytt, kun pepper og hverdagskrydder - den eneste avisen som vet å bruke satiren i den mest alvorlige undertone

Vi gir blaffen i agurk - og gir kun pepper
Vi gir blaffen i agurk - og gir kun pepper

 

 Om oss

Du er nå inne i kjernen av nyhetsbildet. Intet medium, hverken i levende bilder eller i verbaltekst, kan konkurrere med oss. Når andre mediegiganter og riksaviser kommer til til nyhetens torg, har HP reist for mange timer siden.

Ta livet med knusende ro - HP blomstrerer uansett årstid

 

 Vår tilnærming

Nyheter til land, til vanns og i luften med. 

Da Noahs ark ble bygget, brakte HP - Hurumposten nyhetene i hieroglyfer. Vi ble skapt ti minutter etter "The Big Bang" 

Nyheter til lands, til vanns og i luften med

Ta en hvil, HP leverer nyheter med stil