Det planlegges over 380.000 nye boenheter på Hurum

25.06.2019

Asker kommune ønsker å bryte fullstendig ned Hurums vakre naturområder

Store deler av Hurums befolkning vil kanskje gå inn i et lettere sjokk når nå HP - Hurumposten - som første avis, avdekker planene til hva som vil skje når den nåværende kommunen går inn i Asker, bestående av konstellasjonen Asker, Røyken og Hurum, fra 01.01. 2020. Det har foreløpig ikke lykkes HP å komme i kontakt med det som etter alle solemerker blir den nye ordføreren - for en befolkning på drøye 90.000 mennesker, Lene Conradi. men, vi har fått beskjed om at vi får tilgang til den aller ferskeste reguleringsplanen. Og, for å si det like godt først som sist, Hurum vil aldri bli det samme igjen. 

Det er denne modellen, fra Jemen, som er inspirasjonen til utbyggerne som etter all sannsynlighet får kontrakten for de mange tusen boenhetene 


Hvor skal så disse boenhetene plasseres

Det som er helt på det rene, er at Hurum-marka, eller Hurumskogen om du vil, vil bli tatt i bruk. Dette dreier seg om området fra Tofte opp mot Stikkvann, tilsvarende fra den nordlige siden, fra Sætre og opp mot Stikkvann, slik at disse bindes sammen. Videre skal det bli en utstrakt bebyggelse mellom Røskestadvannet og Rødbyvannet, og Røbyvannet mot Sandungen. Aklangen vil bli fylt igjen, og her kommer det rundt 39.000 boenheter. For å bruke en enklere forklaring, hele Hurumskogen og den omkringliggende marka, vil bestå av alt fra tomannsboliger til skyskrapere opp mot hundre etasjer. Det planlegges i tillegg en småflyplass i nærliggende område, hvor fetteren til Olav Thon, Tore Thon, er byggherre. Denne flyplassen vil utelukkende bli bygd for Asker-folket med feriehus i Spania. 

Den 108 år gamle tidligere flyplassarkitekten, Tore Thon, for øyeblikket fetter av Olav Thon og for tiden bosatt i Sverige, er mannen bak den ny småflyplassen på Hurum

Slik vil den bli seende ut, den nye småflyplassen, som vil få slagordet "Put your ass on Thons plane, and soon you will be in Spain" 

Hvem blir så utbygger og entreprenør for dette voldsomme prosjektet

Anbudsprosessen har pågått på det offentlige anbudsstedet www.doffen.no - og de som endte opp med kontrakten, verdt 93 billioner kroner, er det nyopprettede utbyggerselskap Gifaenogbygg AS. Daglig leder og fungerende pressetalsmann, Raptus Radbrekke, sier den nye storkommunen nå går en spennende tid i møte, og selv om byggearbeidet vil sprenge nye støygrenser, på det kraftigste opp mot 316 dB, så tror han Hurumfolket bærer over med dette. Han siterer en av  Øystein Sundes mange tekster, riktignok noe omskrevet, ...."det er med utbygging som det er med promille, det bli'kke riktig bra før du har hatt det riktig ille"........

Det var helt selvsagt for oss å velge grønne og miljøvennlige boenheter, i dette tilfellet én de mange tomannsboligene, for best å erstatte det opphavlige, sier Raptus Radbrekke.

Hvor mange boenheter av denne containertypen vil komme

Spørsmålet for HPs journalist var ganske naturlig da han intervjuet Raptus Radbrekke, nemlig: hvor mange av de såkalte grønne boenhetene vil det komme? Radbrekke sier at en slik boenhet vil først og fremst være en familiebolig og den vil fremme innslaget om miljøprosjektet "Grønn Bolig." Når det kommer til antall boenheter, sier Radbrekke at rundt 95.000 av denne containermodellen (bildet) vil prege søndre del av Hurumhalvøya. Han understreker at Hurumfolket nesten ikke vil se forskjell på dette og den naturen som opprinnelig har vokst her. Grunnen til at boligen hverken har dører eller vinduer, skyldes at man for det meste bør oppholde seg innendørs, og ikke la seg friste til å gå ut, da det planlegges en ny naturpark - så rart det enn høres ut i en slik boligmasse - hvor enkelte av dyrene er regelrette drapsmaskiner. 

Dette er den sjeldne landgående fisken, Bitum Drapum, som om noen år skal settes ut  i det nye store boligfeltet.

Denne vil også bli å se - Monstrum Sjiraffum -  riktignok i et fåtall, men er ikke god å skubbe seg på, særlig ikke på en lørdagskveld 

Dette er en kar man bør vokte seg vel for - Gorillus Vrengtrynus - men kommer man innpå den på en underdanig måte, slipper du unna med to, eller toppen tre, knytteneveslag

Ferdigstillelse - man antar en gang mellom 2030 og 2055!

Det er alltid vanskelig å komme med nøyaktige anslag i store byggeprosjekter, men hvis utbygger Gifaenogbygg AS - sammen med entreprenør, Jeggafaenogbygde AS - forholder seg til prosjektet slik det er planlagt i dag, så kan man se for seg en tidshorisont på mellom 10 - 35 år, og dermed vil ferdigstillelse være i tidsrommet 2030 - 2055.

Her ser vi deler av reguleringsplanen for Nye Asker, som HP til slutt fikk tilgang til, etter meget tøffe forhandlinger - altså den delen som i dag omfatter Hurum kommune. Hvis noen mener dette ligner på det afrikanske kontinent, så er det altså ikke det.

Fungerende uansvarlig redaktør - Kalkstein Gruve - er stolt av hva HP har klart å grave frem på veldig kort tid.

HP - Hurumposten tar bopel i nye prosjekter - vi er alltid et prosjekt foran!