*Nå skal absolutt alt flyttes til Asker - også Kontoret for Kunstig Åndedrett*

04.07.2018

Kontoret for kunstig åndedrett flyttes, av helt naturlige årsaker, til Asker, fra 01.01.2020

Nye Askers nye leder av nye KfKÅ - kommer fra Asker, hvor ellers!

I dag kunne man lese, kanskje ikke så overraskende, at KfKÅ - Kontoret for Kunstig Åndedrett - har utpekt ny åndelig leder, i forbindelse med den pågående prosessen om ny storkommune. Ikke så overraskende ble det Ragnar Gispe Respirator jr. Den kommunale ledelsen sier at ansettelsesprosessen har vært meget (tid)krevende, men, etter noen timer i oksygentanken, falt man ned på Respirator jr.  til slutt - uten at han  ble nevneverdig skadet. Noe ansettelesutvalget mener var ganske naturlig, siden Respirator både har erfaring i å være menneske og i å puste både ut og inn. Ansettelsesutvalget konkluderte med at bare det å være et menneske, født sånn og blitt sånn, slik som Ragnar Gispe Respirator jr., har vært meget tungtveiende. Dessuten har han jobbet med mennesker og vært sterkt tilknyttet åndsverksloven, noe de to andre søkerne ikke kan sies å ha vært.
 
Den ene var en tidligere sirkusdirektør fra Jevnaker, Harald Klovn Ludwigsen, som i all hovedsak har jobbet med å temme dyr. Unntaket var da han temmet Ivar Granum på en fest i Årbogen, i slutten av september. Den andre, en dyrepasser fra Kristiansand dyrepark, Julius Pedersen, hadde heller ikke noe menneskelig erfaring, og dermed ble disse to veiet for lette. Rettere sagt, søknadene deres hadde liten tyngde, og dermed kunne ansettelsesutvalget puste både ut og inn. 

Hverken Harald Klovn Ludwigsen (bildet øverst) eller Julius Pedersen nådde opp i kampen som leder for KfKÅ, men Klovn Ludwigsen kan se ut til å bli den nye nestlederen ved NAV-kontoret

Hva er egentlig igjen i de to kommunene, Hurum og Røyken, når vi skriver 01.01.2020!?

Fra tidligere vet vi at Kontoret for Kunstig Åndedrett flyttes fra Rortunet til Trekanten kjøpesenter, Asker, og endelig også har ansatt ny leder. Flyttingen skjer allerede 01.10.2019. Leder for Akutte pustevansker, avdeling Asker, Adam Eple, sier at dette var helt naturlig, siden de har planer om å kaste ut både Cubus og H&M, da de kommunale krefter mener at kuer og frittgående, løsslupne bokstaver, som H-er og M-er, ikke har noe på dette senteret å gjøre. Av denne grunn blir det bedre pusterom i kjøpesenteret, og derved blir det plass til KfKÅ - Kontoret for Kunstig Åndedrett. 


Dette blir den nye logoen til KfKÅ - med beliggenhet i Asker sentrum

Forbudt med nyetableringer både i Røyken og Hurum - alt dette skal konsentreres i Asker og omegn!

Det har allerede kommet forbud mot å åpne kiosk både i Slemmestad, i Åros og på Sætre. HP tok en prat med en av de mest erfarne og velrenommerte kioskeierne i Norge, Jørn Pengh, og spurte hva han synes om dette. 
"Det er selvsagt synd, og veldig dumt at dette har blitt forbudt, på annen side skal man huske at det bor voldsomt mye folk i Asker, så jeg vil vel tro at det er årsaken" - sier Pengh i en kommentar til HP.
Anders N. Arvesen var klar til å åpne, da han fikk streng ordre om å "brette sammen" og finne seg et egnet sted for kioskdrift, nemlig Asker. 

Denne kiosken sto ferdig på Nærsnes, men Conradi satte ned foten og ba Arvesen brette sammen hele konseptet og flytte det til Asker

Det blir ett felles språk for de tre kommunene, og det er Asker som setter standarden. 

Hensikten med reisen til de tre ordførerne er først og fremst å se på rasjonelle flytteløsninger, som jo afrikanerne er kjent for, dernest skal de også kurses i et helt nytt språk, som skal danne plattformen for all verbal kommunikasjon i Nye Asker i fremtiden. Pr. i dag finnes det ingen nedtegnede bokstaver eller tegn for dette språket, noe som betyr at all skriftlig kommunikasjon, en gang i fremtiden, ikke vil eksistere i denne storkommunen - for øvrig som den eneste kommunen i landet. Språket er kombinasjon av røyksignaler og verbale klikklyder, det såkalte Khoisan click Language - eller Khosani-språket, som det heter på norsk, som kan nå opp til 30 kilometer på en klarværsdag.  På en utbrent telefonlinje fra et akasitre i Serengeti nasjonalpark, der Conradi og hennes to kolleger sitter og nyter sin lunsj, på sin gjennomreise på hver sin segway, kan Asker-ordføreren fortelle at det er dette språket som er fremtiden. Det finnes faktisk noen få mennesker på Hurumlandet, Vannsbrekka, som snakker dette språket i dag, da det en gang på 1730-tallet var valgfag på den lokale skolen. 

Mulla Krekar blir muligens ansatt som språkkonsulent i Nye Asker - hvis han selv ønsker det

Hurum og Røyken vil stå ribbet tilbake - vi blir liggende igjen som en utbrent askehaug. 

For dem som tror at det vil finnes noen tilbud i Røyken og Hurum, etter 01.01.2020, er HP redd for at vi må skuffe bortimot 30.000 innbyggere. Alt som er av næring, forretning, servicekontorer, offentlig etater og lignende, skal enten nedlegges eller flyttes til sentrum av det som pr. i dag er definert som Asker kommune. Kanskje det mest tragiske i det hele, er at utrykningsetaten ikke vil kjøre over grensene til det som da vil være gamle Røyken og Hurum kommune, selv ikke engang ved de mest alvorlige hendelser. Utrykningssjef i Asker, Per Erik Brenner Aschehoug, som akkurat i dag, grunnet varmen, har rykket inn på kontoret, sier følgende i en e-post: 

Dessverre så kan vi ikke dekke alle områder, og for noen vil det selvsagt være tragisk. Men vi anmoder om å se lyst på det hele, for eksempel, er du veldig syk, som kolera eller pest, så kan du få lov å ligge i sengen og slappe av, å ikke bli forstyrret av buldrende og bråkende kjøretøy med sirener. Så noen fordeler har selvsagt dette. Og vær klar over det, innbyggere i Røyken og Hurum, det er mange som kommer til å misunne dere. Det er ikke alle forunt å bare ligge i senga og dra seg. 
Mvh Per Erik Brenner Askerhaugen, Utrykningssjef i Asker kommune.


Mye tyder på at man har gått vekk ifra det som opprinnelig var tiltenkt som kommunevåpen, nemlig De Tre Seil - og vil bli erstattet med den såkalte Askerhaugen.

Det diskuteres nå heftig i Fellesnemda, kan dette bli det nye kommunevåpenet. Har Tre Seil allikevel spilt fallitt

Vi kan ta med, som en liten digresjon til slutt, i hvert fall digresjon knyttet til denne artikkelen, og temaet om flytting og nedleggelse, nemlig at Fellesnemda nå jobber iherdig for å skrote kommunevåpenet Tre Seil, og rett og slett erstatte det med den meget kjente Askerhaugen. Da de tre ordførerne er på reise, er det Harald Klovn Ludwigsen sammen med Julius Pedersen - som får en slags kompensasjon for ikke å ha blitt tilsatt som ledere i KfKÅ - som nå leder den siste utredningen i Fellesnemda. 

For HP i lufta: Margot von Pappenheimer
For HP på norsk landjord: Jens Krüger Laftdalsbredden
For HP i Afrika: Sabina Erfolg Klatschreiben