Kommunetilskuddet for lavt - nå må innbyggerne selv bidra

09.10.2018

Asker, Røyken og Hurum kommune må nå henstille innbyggerne om å by på en utstrakt arm - det skjer allerede i vinter.


Etter at Statsbudsjettet ble lagt frem på fredag, viste Finansministeren, da budsjettet skulle forsvares, sterk unnfallenhet og var til dels unnvikende i mange av svarene. Både de svar som har kommet i Stortinget, men også i debatter i det økonomiske kjølvannet av tallenes tale. Hvis det i det hele tatt har blitt nevnt, har det i så fall blitt nevnt med veldig små bokstaver. Så små at det faktisk ikke har vært hørbart. Det hele gjelder en betraktelig reduksjon av tilskuddsordningene til kommunene. De tre ordførerne i Asker, Røyken og Hurum, som alle representerer ett av regjeringspartiene, nemlig Høyre, går nå kraftig ut mot egen regjering.  En av konsekvensene med det elendige tilskuddet til kommunene, som selvsagt også inkluderer våre tre egne, som om et drøyt år blir til én, er at innbyggerne nå må bidra med brøyteordninger og dekke dette fra egen lomme, gjennom en rotasjonsordning. Det betyr innsparing for kommunene; det betyr merutgifter for min og din lommebok. 


Det blir neppe en enklere hverdag for folk flest, i Asker, Røyken og Hurum - mårn dø,  Jensen

Rotasjonsordning med snøfresere innføres fra 01. februar 2019 - Asker og Røyken er først ut. 


Med henblikk på å holde utgifter til vintervedlikehold av veiene lave, har kommunene derfor gått til innkjøp av 550 snøfresere som skal deles ut til innbyggere i samtlige tre kommuner. Antall snøfresere som deles ut til de respektive innbyggere, bygger på en formel der man tar antall kilometer vei delt på antall innbyggere over 16 år - og trekker fra de med nedsatt funksjonsevne. På strekningene mellom Askerhallen - Heggedal, Vollen - Billingstad og Asker sentrum - Skaugum, må askerbøringene brøyte veiene selv fra 1. februar. Noe som betyr også at kronprinsparet må trå til på snøfulle dager. Kommunen forventer at innbyggerne selv greier å administrere en rotasjonsordning når det gjelder hvem som skal brøyte hvor og når.  HP har dessverre ikke fått tilgang til hvilke strekninger som gjelder for Røyken - som starter opp ordningen 08. februar, og Hurum, som må starte snøfreserne i midten av samme måned - men administrasjonen i de to nevnte kommuner, vil selvfølgelig få nødvendig informasjon i god tid.  


Det er faktisk slike mengder med snø man kan få i februar og mars 2019, og da er nok mang en kveld og ditto helgedag, som vil bli ødelagt for flere av kommunenes innbyggere - og familieidyllen kan slå sprekker allerede under første Gullrekka i februar

Heldigvis for innbyggeren, vil omtrent 20 prosent av snøfreserne være såkalte "sittebrøytere"

Det kan bli gode tider for familieterapeutene - ordførerne ser for seg flere familier hvor idyllen kan slå sprekker.


Det vil være uunngåelig at flere av innbyggerne ikke må brøyte både på fredagskvelden og i helgene. Noe som selvsagt kan få uheldige konsekvenser for familieidyllen, hvis husets ektemann eller kone, eller barna, må ut og fjerne snø i fjernsynets beste sendetid. Gullrekka er således et ømt punkt. Kommunene er forberedt på dette, og allerede nå rustes de kommunale familieterapikontorene opp - ved å øke antall ansatte med 14 prosent. Eldre over 86 år og yngre under 16 år, vil bli fritatt for brøyteordningen. Det samme gjelder de med nedsatt funksjonsevne, som for eksempel svaksynte og blinde. Det vil snart komme informasjonsbrosjyrer til samtlige postkasser i de tre kommunene, Asker, Røyken og Hurum,  altså rundt nittitusen flyers, så blir det opp til hver enkelt familie hvordan de skal rotere dette internt.  

Dette kan nok være et vanlig uttrykk på fredagskvelden hos flere sinte "fruer" - når diskusjonen går hett om hvem som skal "frese" under Gullrekka

Dette er noe vi kan se for oss når Mesternes mester går føyka, på en ellers idyllisk lørdagskveld

De kongelige høyheter, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit ønsker ikke å uttale seg


HP har prøvd å komme i kontakt med kongehuset og Slottet, for å få en uttalelse om at både kronprinsen og kronprinsessen kan få ødelagt både fredags- og lørdagskvelden, ved at de kan risikere å måtte brøyte gatelangs ut i de små timer, men hverken Skaugum eller Slottet ville uttale seg. Vi valgte derfor å kontakte Ari Behn, som selv ikke er innbygger av noen av kommunene, men likevel planlegger å flytte til Midtbygda i Røyken, og den tidligere prinsessegemalen mener ordningen er helt på sin plass, da dette også gir tilskudd til begrepet "fysisk fostring." Han mener sågar at både blinde og svaksynte bør være med på ordningen, som han sier: de trenger mosjon, de, som alle andre. Han ser heller ikke at det er noe i veien for at denne ordningen kunne inkludert eldre helt opp til 104 år, og yngre helt ned i tre - fireårsalderen. Han legger også til at selv de demente kunne være med på en slik ordning, de går jo uansett ut og inn av døra når det selv passer dem, sier Behn på en dårlig telefonlinje fra Mogadishu. 


Idyllen vil nok neppe slå sprekker hos disse to, selv om kronprinsen må ikle seg vinterhabitten på en sen lørdags kveld, til det er nok disse for sammensveiset og også veldig strukturerte i sin planlegging

Brøyting, snøfresing - who cares - sier Ari litt arrogant, eller skal vi si, arigant.

Ingen nødvendig instruksjoner eller kurs, blir tilbudt innbyggerne


Ordfører Lene Conradi, som etter alle solemerker bli den nye ordføreren for den kommende storkommunen, hevder at kommunen(e) rett og slett ikke har penger på hverken kort eller bok til å tilby innbyggerne snøfreserkurs. Dette er et ansvar de selv må ta, når de nå vet at ordningen kommer for fullt. De har prøvd den samme ordningen på Algarve-kysten i Portugal gjennom flere år, og det har vært helt problemfritt, selv om de foreløpig ikke har hatt veier å brøyte, avslutter ordføreren med et lite glimt i øyet. HP kommer tilbake med mer konkret, både veistrekninger og hvilke familier det omfatter - da det røpes allerede nå at det er enkelte - men meget få -  familier som får unntak. 


Uansvarlig redaktør og tre kvart psykopat - og halvt sosiopat - Margot von Pappenheimer

HP - Hurumposten - graver stadig frem ferske nyheter