800 nye bomstasjoner, i Asker, Røyken og Hurum - folk fortviler!

20.09.2018

HPs - ekstraavanserte ekstrautgave

Det hele kom som et sjokk på innbyggerne - de ante ingenting!

Den heteste debatten for øyeblikket, er utvilsomt debatten rundt de mange bomstasjonene som kommer i vårt mangfoldige kongerike. Det popper stadig opp nye facebook-grupper, hvor den ene skal overgå den andre, i kreative lokkemidler. I Rogaland er det flere familier som har gått til sultestreik og nekter å spise, før planene om nye bomstasjoner revurderes. En annen familie, i Kristiansand, sier at dette er så alvorlig at de har levd på én eneste spagetti hver, i ett måltid om dagen, da prisen de må ut med i bompenger er så høy, at de ikke engang kan unne seg en ekstra lakrisbåt i helgene. Nå har også dette bompengeviruset innhentet Hurumhalvøya. Bare mellom Heggedal og Røyken, kommer 68 nye bomstasjoner. På Hurum, altså i Hurum kommune, er det lagt opp til totalt 106 bomstasjoner. Bare innenfor Tofte, mellom fabrikkområdet og Shell-stasjonen, kommer det 14 stasjoner. Dette går jo ikke bare på folks økonomi, men det vil jo også hindre flyt i trafikken. 

Inspirert av den gamle grenseovergangen mellom Øst- og Vest-Tyskland, kommer denne bomstasjonen opp i Grodalen i Røyken -- pris for passering kr. 142,00

Det kan koste å prøve å snike eller å la være å betale, dette advarende skiltet, levner ingen tvil hva som vil skje!

I Hurum skylder Trond Røed og Heidi Sorknes på hverandre, ordførerne i de tre kommunene ber om ro!

Stridens kjerne har vært hvorvidt det skal være 796 eller 800 bomstasjoner totalt i de tre kommunene. De prøvde å komme til et kompromiss mellom Sorknes og Røed på 798, men da grep Conradi inn med det som kan kalles for klar tale: 800 bomstasjoner, hverken mer eller mindre!  Det planlagte leilighetsprosjektet i Sætre sentrum og tilsvarende i Slemmestad, kan nå gå i vasken. Folk sier de ikke har råd til å flytte likevel, og allerede ligger to leiligheter i Sætre ute på tvangsauksjon. Leder i eiendomsmeglerfirmaet Èn Trapp opp; To Trapper ned, Brett Idar Myhrhals, sier det er fortvilende, men det beklageligvis, som han sier, med et tungt sukk - vi kan dessverre ikke overstyre de folkevalgte. 


Aksjonsgruppa, med det svært aggressive navnet, Bomsi Deisi - lover kamp til det siste. Det skal være kjøpt inn 800 spretterter av denne varianten (bildet), én for hver bomstasjon.

Fotturistene vil også bli rammet, -  bomstasjoner skal plasseres ut både i Asker- Røyken- og Hurummarka!

En søndagstur opp til Skaugumsåsen, vil fra 01.01. 2020, koste for en familie på fire, kr. 7.160,00. Det er ikke bare turen opp som skal koste, men også turen ned. I Røyken vil en tur fra Midtbygda og inn til ROS-hytta, for det samme antall familiemedlemmer koste kr. 914,00. Har du i tillegg med deg hund, kommer en ekstraavgift på kr. 1.200,00. Tur - eller turisthytta - som rammer folk i Hurum, det godt kjente samlingspunktet, Stikkvannshytta, vil for den samme familien, med hund, komme på kr. 12.239,00 fra Sætre og kr. 12.241,00 fra Tofte Dessuten, til større hunden er, til mer betaler du. Sorknes har i et tidligere intervju oppfordret de skiglade til å kjøpe seg elektriske ski, som forurenser en del mindre enn de bensin- og dieseldrevende skiene. Nytt av året, altså fra vinteren, er at du kan også få kjøpt elektriske staver, hva enn det skal være godt for!
Sorknes var som kjent en meget talentfull skiløper, med blant annet seier i enmannsrennet, "Hurramegrundtnågårdetoverstokkogstein" - hvor deltagelsen var, som enmannsrenn sier, ganske skrinn, men seier er seier - og det kan ingen ta fra henne. Året etter ble hun nummer to, og som man skjønner, med én deltager så er ikke andreplass mye å skrive hjem om (Sorknes skrev for øvrig heller aldri hjem om dette, hun sendte heller en klage til klubbarrangøren med krav om å bli flyttet én plass opp - et krav som ble avvist)

Hvorfor bomavgift for ski- og fotturister - politikerne svarer!

En av årsakene at det er lagt bomavgift for ski- og fotturister, er blant annet for at de tre lokale turistforeningen sine hytter, skal oppgraderes. Først ut er ROS-hytta. Styreleder i MDG - Røyken, Guttorm Grøtta Grønn, sier at publikum vil møte det jeg vil kalle en helt ugjenkjennelig hytte når ankommer Røykens landemerke i naturen, ROS-hytta, til vinteren. Vi er derfor nødt til å drive inn penger til oppgradering via bompenger, legger Grønn til. Leder i MDG - Asker, Unni Uerenholdt Utmark, bruker omtrent de samme argumentene, men som kjent, i Asker teller turistforenings hytter et mye større antall. I Hurum er det noe annerledes, der er de nødt til å bompengelegge turområdene, skal de få råd til nye løypemaskin. I tillegg, skal selvsagt Stikkvannshytta oppgraderes. Vi har prøvd å komme i kontakt med fjerde nesteleder i turistforeningen i Hurum, Sigurd Solgløtt Stav, uten å lykkes. I tillegg skal det i de tre kommunene, støpes åtte nye fjell - og dette koster, sier leder for prosjektet, Bertram Barthlomeus Bergfjell.

Dette er hva som vil møte Asker-folket, når samtlige fjell står ferdigstøpt, en gang i oktober 2019. Man skjønner at høye bompengeavgifter blir en nødvendighet.

Slik vil den nye ROS-hytta se ut, når den står ferdig i desember 2019. Da er det ikke vanskelig å forsvare at marka må belegges med bompengeavgift.

Stikkvannshytta i ny "drakt" - dette var en løsning som tvang seg på, siden Riksantikvaren har lovfestet at turisthyttene innenfor kommunen, skal ha samme arkitektur som det sist tilkomne byggeprosjektet (Sætre Havn og Sjøutsikten). Utbyggerfirmaet, Coruptor, er ansvarlig for prosjektet.

Folket går til aksjon, og starter før bomstasjonene er etablert!

I Hurum har aksjonsgruppa valgt å strekke det noe lenger enn i de to andre kommunene. Blant annet får de ikke lov å se på norske skiskyttere når vinteren kommer, da de er kjent for å bomme en del. Barneboken, skrevet av vår landskjære forfatter, Anne Cath. Vestly, Ole Aleksander Filibom-bom-bom, blir krevet forbudt, ikke bare i skolene, men også i samtlige hjem. Det blir påbudt for samtlige sjåfører å ha GPS, slik at de ikke ender opp med bomtur. Dette for å markere en sterk avstand i det som nå er i ferd med å skje i Nye Asker. Leder for aksjonsgruppa i Asker, Sigvald Skivebom Seniorjunior er rede til å ta opp kampen med politikerne. Også her prøver aksjonsgruppa å legge forbud på boken Ole Aleksander Filibom-bom-bom, så får man se hvor dette ender. 

Hvor mye vil det koste, hvis man skal passere samtlige 800 bomstasjoner på en helg!

Dette er selvsagt helt utenkelig, det er det ingen som rekker, fordi det også til å begynne med vil være manuelle bomstasjoner, noe som garantert vil høyne sysselsettingen i de tre kommunene. Og, det vil selvsagt koste det samme i uka, men dette er kun for å eksemplifisere.  Skulle man tenke seg at en familie på fire, hvor man legger til grunn bomavgiften i markaområdene, i tillegg til alle bilpasseringer, og hvis de skulle ha med seg to bikkjer, vil det koste, for hele familien kr. 1.238.412,00. På den annen side, vil man ikke bli belagt med bomavgift hvis man velger å gå denne ruta, rent bortsett fra bomavgiftene i Asker- Røyken- og Hurummarka, som da vil komme på rett i underkant av kr. 200.000,00 Regnestykket kan være komplisert, men Asker kommune tilbyr fra i høst, kurset Enkel Bompengeregning - ekskludert merverdiavgift. Kursleder vil være tidligere skiskytterne, Odd Lirhus med hjelp av Lars Berger; disse gutta vet og kan dette med å bomme! Med dette kurset er det mulig for innbyggerne, og da særlig storfamiliene, å få en bedre oversikt over privatøkonomien. Kurset koster for øvrig kr. 1.261.200,00 Det er AP, Høyre og utbrytere fra FrP som har sikret flertall for hele prosjektet, og er ansvarlig for prisene som har blitt satt. Som Håvard Østrogen i Røyken Høyre selv sier, er vi imot så er det klart vi må stemme for.

Det planlegges også å avgiftsbelegge sjøveien til Oslo - men her vil politikerne avvente.

Hurtigbåt, som det har vært så mye snakk de siste tre - firehundre tusen årene, er som kjent et avsluttet kapittel - det er noe man må se i øynene. For et par utgaver siden skrev vi om gavene fra Røyken til Hurum kommune, nemlig 500 tråkkebåter. Disse skal allerede være kjøpt inn, og oppbevares nå på en stall i Røyken, og det ryktes om meget moderne tråkkebåter, blant annet med innlagt sjømannsbrud for mannfolka og reisedildo med innlagt vekking for damene. Jomfruturen lar imidlertid vente på seg. Her må man også helle noe saltvann i årene,  deler av Indre Oslofjord kan i fremtiden bestå av et ukjent antall bomstasjoner. Vikarierende leder for vikarierende leder for andre nestleder, for dagens fellesnemnd, Kai Jack Conradi vil, etter hva vi i HP erfarer, lede bomprosjektet til sjøs, kalt Bimmelim - Bommelom. 

Dette med bomstasjoner i sjøveiens innfartsårer, ble første gang prøvd ut i Nederland, og det med stor suksess. 

Hvorfor avgiftsbelegge sjøveien til hovedstaden. 

Det har vært mange og lange diskusjoner internt i de tre kommunestyrene. Venstres, Gunn Torill Homme Mathisen, Hurum, alltid kontroversiell i sine uttalelser  - særlig innad i partiet, mener at pendlerne bør utstyres med grønne lunger, som er mye mer pustevennlige enn de vi er født med. Dette er kostbart, men en god helseinvestering, siden lungene også kan bedrive fangst av CO2. Forslaget fikk kun tilslutning fra MDG, men det holdt ikke til å få flertall. Heidur Snorknes, vara gruppeleder, i Røyken Høyre, sitt forslag om å anvende pengene til å etablere saltvannsinnsjøer i Hurummarka, fikk stående ovasjoner og ble stemt inn ved akklamasjon. Trond Blåes, første vara for andre gruppeleder i Frp,  forslag om å tillate saltvannscootere i disse tjernene, ble også nedstemt - men kommentert som et "artig" innspill. Hvis dette med flytende bomstasjoner blir en realitet, får Nye Asker, som den aller første kommunen i landet, egne saltvannsinnsjøer med CO2-rensning. Det kan faktisk ende med at det blir Nye Asker som fullfører ideen til den tidligere regjeringen Stoltenberg, om det såkalte månelandingsprosjekt. Hege Erichsen Skrotheim, tredje nestleder for andre vara for fjerde gang, Hurum Høyre, skjønte ikke hvordan man kunne bedrive et månelandingsprosjekt på landjorda, og hevdet at Nye Asker var nesten 50 år for sent ute. Dette sto jo amerikanerne bak allerede i juli 1969, avsluttet en litt oppgitt og uforstående høyrepolitiker. Mange ble allikevel overrasket over hennes historiekunnskaper. 


Det var dette Hege Erichsen Skrotheim så for seg, da det ble snakk om Stoltenbergs Månelandingsprosjekt. Skrotheim Erichsen - eller var det motsatt -  innrømmet etterpå at karbondioksid ikke var hennes aller sterkeste side, som hun selv sa: jeg er nok bedre når det er snakk om å bomme - og trippet ned fra talerstolen med egenprodusert latter. 

Dette skal være det første forsøket på etablere saltvannstjern i Norge, bildet er tatt rett i nærheten av Myrdal - (Bergensbanen).

For HP - Hurumposten - på bomtur, i Asker, i Røyken og i Hurum,  bambusskribent og placebofotograf - og i tillegg, halvt psykopat,  Jens Krüger Laftdalsbredden

Margot von Pappenheimer: Uansvarlig redaktør og ubarmhjertig psykopat