NAV kartlegger nå restarbeidsevne på døde mennesker 

22.05.2019

En seier for både Regjering og statsråd - Hauglie har endelig fått vedtak for det som har vært hennes hjertebarn - Flere døde ut i arbeid

Så var ikke døden siste stopp likevel - de har også en restarbeidsevne

Når noe er for godt til å være sant, så er det som regel det, er det noe som heter. Hva godt som kommer ut av arbeidsminister Anniken Hauglies forslag til å nå kartlegge restarbeidsevne på de døde, er kanskje vanskelig å fatte. Vel, et faktum kan ikke fordrives til noe annet enn et faktum. Grunnen til dette dødsbudskapet fra NAV, har sin opprinnelse i et dødsfall som skjedde i Ballangen i midten av desember 2016, da Anne Indigo Lauritzen (82) brått mistet sin ektemann da han satt og skrev ned børsnoteringene fra 19. august 1972. Ved obduksjonen viste det seg at ektemannen, Terje Turkis Lauritzen, faktisk hadde dødd med ganske stor restarbeidsevne i kroppen. Derfor ble enken i utgangspunktet nektet etterlattepensjon av NAV, siden dette ikke var meldt fra. Hun gikk til rettssak og vant frem i Hålegoland Tingrett, da det på den tiden ikke fantes hverken hjemmel for et slike vedtak, ei heller nøyaktige måleinstrumenter. Fra 01. mai finnes imidlertid både en lov og et måleinstrument for dette. 

§ 12 ledd to og § 13 ledd fire, i Loven om arbeidsrett -  det reviderte lovverket sier at det er forbudt å dø så lenge kroppen din har over 0,8 bar i restarbeidsevne. Hvis så skulle skje, vil den etterlatte bli nektet tilleggspensjon. Skulle det derimot ikke være noen etterlatte, skal den døde vekkes til live og tømme kroppen for restarbeidsevne, så godt det lar seg gjøre, før han eller hun kan finne veien tilbake i kista.  

Både Hauglie og Vågeng understreker at det har vært gjort et stort pilotprosjekt på tvillingbroren til Mullah Krekar, og det fungerte overraskende godt og helt etter planen.  

Det er med dette apparatet man måler den såkalte restarbeidsevnen på de døde. På lik linje med en hjertestarter, forplikter enhver kommune å ha to slike i beredskap - fra 01. mai 2019

NAV-direktøren kan endelig smile bredt, når hun nå vet at det er mulig å få enda flere ut i arbeid. Også de døde

Her slapp HP inn på en kort visitt i forsøkslaboratoriet til NAV forvaltning, og fikk se litt hvordan de jobbet.

To representanter fra NAV vil alltid være tilstede i begravelse/bisettelse!

For å gjøre målingen av restarbeidsevnen på mest mulig ryddig måte, vil NAV alltid ha to representanter fra etaten - en lokal og en sentral -  tilstede ved begravelse eller bisettelse. Før man starter jordpåkastelsen, vil kisten bli åpnet, restarbeidsevneapparetet vil bli hentet frem og målingen kan ta til. Selve målingen tar ikke mer enn cirka to minutter, og de pårørende har selvsagt mulighet til å trekke seg tilbake når dette skjer; siden dette kan virke både brutalt og traumatisk. To elektroder på måleapparatet festes til hver sin stortå på avdøde, mens i den andre enden festes to tilsvarende elektroder til den korsfestede Jesus, som jo finnes i alle kirker - INRI. Deretter sender Jesus signaler til Gud, og Gud sender tilbake restarbeidsevnen til avdøde, som så slår ut på måleapparatet og kan avleses på stedet av NAV. Skulle den vise 0,8 bar eller mer, beregnet etter følgende formel: ≡ 1 N/m2 10−5 1,0197×10−5 9,8692×10−6 7,5006×10−3 145,04×10−6 - som er formelen for restarbeidsevne, må den døde raskest mulig vekkes til live.

 

Dette bildet er hentet fra Heddal stavkirke, hvor vi ser NAVs to representanter, med en bedende Sigrun Vågeng i front - her var det Mullah Krekars avdøde kristne tvillingbror som måtte gjøre rett og skjell for seg. 

Mullah Krekars avdøde tvillingbror, Sullah Krekar, kom plutselig vandrende opp av Mjøsa, etter at han, kun to minutter i forkant, lå i en kiste i skipet i Heddal stavkirke. Som vi ser, Sullah Krekar er motivert og klar til å ta i nye tak

Hva hvis NAVs representanter ikke klarer å vekke avdød til live - hva skjer da!

Dette er absolutt et scenario Anniken Hauglie og Sigrun Vågeng har tatt høyde for. De har leid inn spirituelle konsulenter fra både Nepal og Mongolia - de to landene som er fremst i verden på dette området - et prosjekt som har kostet nærmere hundre millioner kroner, og skulle man ikke lykkes å vekke avdød til live, overfører man rett og slett restarbeidsevnen til den nærmeste i familien som er uføretrygdet. Dette gjør man ved å koble opp det samme apparatet som måler arbeid, men ved å "switche" til transfer - altså overfør - så blir kroppen til den arbeidsuføre fylt opp med arbeidsevne og vedkommende kan gå på en hvilken som helst jobb den påfølgende dagen. Overføringen skjer under selve jordpåkastelsen. "Av jord er du kommet, til jord skal du bli, men først må din venn få litt restarbeidsevne på si"

Første gangen man var vitne til overføring av restarbeidsevne fra den avdøde, var overføringen fra en sherpa i Nepal til en tannlege i Mongolia; rent visuelt så det slik ut 

Her, derimot, er det en avdød, tidligere mongolsk kirurg, som viste seg å ha 3,24 igjen i restarbeidsevne. Han kastet seg umiddelbart over jobben igjen, og foretok to hjertetransplantasjoner på under seks minutter.

Hva har så dette med Hurum, og Hurum, Røyken og Asker å gjøre - hva gjør denne artikkelen egentlig i HP - Hurumposten -

Svaret er innlysende, våre tre kommuner, som om et drøyt halvår blir til én og bærer navnet Asker, er intet unntak. Allerede i den første begravelsen/bisettelsen etter 01. mai 2019, vil man kunne gjøre forsøk, for å se hvordan dette fungerer i kommunene rundt om i landet. Både NAV-direktør Vågeng og statsråd Hauglie - gitt at hun er statsråd på dette tidspunkt - vil være tilstede, og det vil også være en seremoni, av det litt mer lystige slaget, for at man nå endelig kan ta i bruk de døde. NAV-direktøren og statsråden, som begge for øyeblikket er tørrlagt på en ørkenvandring i Sahara, der fremholder Hauglie på en litt hakkete mobillinje, at dette selvsagt ikke skal ramme dem som overhodet ikke har noe form for resterende arbeidsevne tilbake i kroppen, ei heller dem som har en restarbeidsevne på 0,79 bar eller mindre. Så, det gjelder selvsagt ikke alle, sier hun før hun forteller at hun og Vågeng er klar for et barbesøk hvor de skal kose seg med hver sin tørrpinne, og kanskje sågar to, før hun bryter forbindelsen og slenger seg opp på et av ørkenens mange skip, nemlig kamelen. For ordens skyld, de har døpt hver sin kamel for Navigator 1 og Navigator 2 - og de begge håper å få med disse pukkelvandrende utholdende dyrene med hjem til Norge. 

NAV-direktøren sendte oss i redaksjonen denne mms-en, hvor hun skriver "Navigator 2" og meg - det er Navigator 2 på fire bein"

To sider av samme sak, et bisamfunn og et samfunn, bygd etter samme prinsipp, med mennesker. Hele verden i arbeid - med meg på toppen  er slagordet til NAV-direktør Sigrun Vågeng, hvor retningslinjene blir gitt av statsråd Anniken Hauglie

HPs hittil dyreste reportasje, og en stor takk til Laftadalsbredden sr. 

Vi ønsker å informere våre lesere at denne reportasjen har kostet oss nærmere én million kroner, og vi er derfor avhengig av flere lesere. Inviter derfor gjerne gode venne til å like HP - Hurumposten på Facebook, og på den måten kan vi ha økonomiske muskler til å gå inn i ytterligere sensitivt stoff, og å levere bærekraftige og faglig sterke temaartikler til våre mange lesere. Turer til Mongolia og Nepal, er ikke noe vi kan gjøre til "hverdagsreiser" - men, uansett, i neste utgave besøker vi Kongo, hvor det viser seg at fastboende fra "Nye Asker" har vært involvert i forsøk forkludre den lokale formannskapsloven i Lulanbilabalabul-provinsen, naboprovinsen til der Joshua French og Torstein Moland var på piknik med døden. 

Vår garvede journalist, bambusskirbent og fallhavenfotograf, Jens Krüger Laftdalsbredden sr., er tilbake i journalistmanesjen, og har gjort et gagns arbeid med denne reportasjen 

HP - Hurumposten - eneste lokalavis som går på med global dødsforakt