Ny ordfører på plass - Hans Kaare Kånradi  bekler både stol og kjede i Nye Asker

23.04.2018

Han er vant til å gå de aller tøffeste kampene

Kånradi leder flere av oppdragene i Gulfkrigen - og drar således med seg viktige lederegenskaper

- Som de aller fleste innbyggerne av Nye Asker forventet, blir ordførernavnet hverken Vee Bratlie eller Norén Eriksen, det blir Kånradi. Ingen særlige overraskelser i det. Det som derimot er overraskende for veldig mange, for ikke å si de aller, aller fleste, er at fornavnet ikke blir Lene, men Hans Kaare - og at etternavnet skrives Kånradi og ikke Conradi. For å avkorte historien, ham som skal besitte ordførerstolen i Nye Asker har hverken noe med Askers nåværende ordfører å gjøre, ei heller noen relasjoner til skuespilleren med samme navn. Mannen som skal få henge ordførerkjede rundt halsen, den 01.01. 2020, er en av de aller største nålevende krigsveteranene, som har deltatt som soldat både i 2. verdenskrig, Koreakrigen, Vietnamkrigen og Gulfkrigen - og i flere priskriger. Med andre ord, en som er vant til å gå de tøffeste kampene.

Et av få bilder der Kånradi viser ansikt

Hvem er egentlig Hans Kaare Kånradi - bortsett fra å være krigsveteran

- Hans Kaare Kånradi ble født i Sigdal, en kald februardag i 1919, han var yngst i en søskenflokk på femten, ti søstre og fire brødre. Han var et typisk lederemne, noe han viste da han nesten slo ihjel sin seks år eldre bror, da var Hans Kaare selv kun fire år.  Broren ble aldri den samme igjen etterpå, derimot ble han én av mange grønnsaker i Sigdal, så han levde resten av livet i en kålåker, helt frem til sin død i 1974.

Et noe fortegnet bilde av Kånnrad Kånnradi, far til Hans Kåre

Foreldrene til Hans Kåre, Kånnrad og Kånstance Kånnradi, var begge i psykisk ubalanse gjennom hele livet, og Hans Kaare var den eneste i søskenflokken som kom noenlunde "normalt" ut av det. De fjorten andre ble enten seriemordere, seriesadister, grønnsaker eller ble drept av bjørn, som det var mye av i Sigdal på denne tiden. Det ble sagt at det gikk cirka tjue "bamser" på hver innbygger. Og med et innbyggertall på i overkant av 1200 på denne tiden, betydde det faktisk at det levde 24.000 skrubbsultne bjørner i Sigdal og omegn. Hans Kaare var selv en rev til å lure bjørnene, og kom seg alltid unna. 

Tidlig krøkes - som god kurukebaker og krigsveteran skal bli

- Hans Kaare flyttet inn på egen gård, Kånradi Gaard, i 1928, kun ni år gammel. Her bedrev han sauedrift, griseri og eget kurukebakeri - hvor han lagde kukaker i alle former og fasonger. I 1939 ble han utkalt til å forsvare Polen, helt alene, etter at tyskerne hadde gått inn med full styrke. Han vekslet mellom å være på tyskerne og polakkenes side, annenhver dag. Noe som først og fremst forvirret tyskerne. Man visste aldri om dette var rent taktikkeri, eller om Kånradi aldri fikk bestemt seg.

Bakermester Kånnradi viser evner på flere områder, her et av hans fantastiske bakverk, den ettertraktede kurukekaken, som ligner nesten forskrekkelig på originalen

- Etter at 2. verdenskrig var historie, dro Kånradi rett til den koreanske halvøy, og startet egenhendig Koreakrigen, kun med kinaputter og en enkel skiftenøkkel som utgangspunkt. De fleste kjenner vel til hvordan dette utartet seg, en krig som varte i tre år. Det var også Kånradi selv som beordret å legge ned våpnene, den 27. juli 1953. Ingen turte å si ham imot, heller ikke daværende president Dwight D. Eisenhower. Kånradi var også en kamelon, og skiftet farge og utseende ut ifra hvem han var sammen med.

Her viser Hans Kåre sine eminente egenskaper som den menneskelige kamelon

De store sprangene - fra krigsveteran til ordfører i Norges største landkommune

- Kånradi var ikke tapt bak en stridsvogn, for etter å ha vært hjemme i Sigdal en liten tur, bakt noen kukaker, bedrevet litt griseri og sendt sauene ut på vinterbeite, dro han rett til Vietnam og fyrte av startpistolen for det som fikk navnet Vietnamkrigen. Nam nam, sa Konradi, og krigen var i gang!

En lang dag med krig er over, Hans Kåre Kånnradi tar seg en velfortjent pause

-Før han kastet seg ut som marinesoldat i Gulfkrigen, ble Kånradi sentral i etterforskningen av Watergate-skandalen. Han visste hvilke fem menn som skulle bryte seg inn i demokratenes hovedkvarter, og strødde kobolt i skoene til disse karene. Det betød at de etterlot seg et blått spor hvor enn de gikk. På denne måten var det lett for FBI og finne ut hvem som sto bak det fatale opplegget, der det også var installert overvåkingskamera. Det var altså i praksis Hans Kaare Kånradi som var mannen som oppklarte hele Watergate-skandalen. Etter dette sendte Richard Nixon en hel tropp til Sigdal for å tilintetgjøre Kånradi, men krigsveteran som han var, så kastet han samtlige i grisebingen, og de ble god mat for Gisse og Gasse.

Bildet øverst: ble kjent som "Kånnradis små blå" - det berømmelige kobolttrikset som han er alene om i verden
Nederst: Watergateskandalen var ikke først og fremst et naturfenomen, som veldig mange har trodd

Da Gulfkrigen var over, flyttet Kånradi fra Sigdal til Åros - og Follestadkroken - i Røyken. Her etablerte han et eget kostebinderi, hvor han bandt og lagde koster for eget salg. Vi, som lokalbefolkning, kjenner jo hvilken suksesshistorie dette ble. Det var jo Kånradi som sto for selve gjennombruddet innenfor helsekost, en type kost som fremdeles benyttes i hele kongeriket. 

Det nye ordførerkontoret, Kånnradi har sagt han foretrekker å jobbe i hjemmekontor, her i hans nyrestaurerte bolig

Kanskje Norges beste ordførerkompetanse - Kånradi "is back on track"

- Det sies at Kånradi var eneste reelle kandidat til ordførerstolen i Nye Asker. I en kunnskapstest hver av de tre nåværende ordførerne gikk igjennom, rett før dette skulle bestemmes, skjønte man fort at kunnskapen om nabokommunene var så som så. Monica Vee Bratlie skal ha svart at Asker er et kombinert begravelsesbyrå og krematorium. På spørsmål om hva er Trekanten er, så ble hun litt brydd og svarte: det er i hvert fall ikke noe man driver med i Hurum. Hun valgte faktisk å svare det samme om Røyken-navnet, som hun besvarte Asker-spørsmålet, at navnet har sin opprinnelse i et krematorium, og at dette lå i området rundt Midtbygda på midten av 1800-tallet.

De lokale historiekunnskapene hos de tre nåværende ordførerne, var kort og godt helt elendige

Neste ut var Eva Norén Eriksen, ordfører i Røyken, hun svarte at Hurum opprinnelig het Horum, og utover det ville hun ikke gå i detalj! Lene Conradi, som faktisk var tiltenkt ordførerrollen i Nye Asker, gikk på en skikkelig blemme om egen kommune. Hun fortalte at slagordet for Nye Asker egentlig skulle være: Asker, der Fanden går og trasker! - men ble omgjort på et nachspiel hjemme hos Conradi på Nesbru, til: Asker, der Fanden går og vasker! Alt sammen er jo fullstendig nonsens. Dermed hadde hennes ordførerkandidatur også spilt fallitt.

- Derfor måtte det bli Hans Kaare Kånradi! Med Kånradis CV og, ikke minst, livserfaring, med sine snaue 100 år, besitter han kunnskap om kommunedrift, demokrati, organisering og byråkrati mer enn noe annet menneske i Norges land. Nye Asker er høyst privilegert ved å få denne krigsveteranen og handlingens mann i ordførersetet, og aller helst burde han sittet der lenge før 2020. Skuffelsen er selvsagt stor blant de tre nåværende ordførerne, og særlig hos Lene Conradi, men med så frynsete kunnskap om både egen og naboens kommunehistorie, kunne det aldri bli noen av disse. 

Den 99 år gamle Kånnradi, her avbildet som regionsdirektør i det gambiske firmaet, Nbumbubu Bumbabe, gleder seg til å ta fatt på ordførerjobben

Margot von Pappenheimer, Jens Krüger Laftdalsbredden, Sabina Erfolg Klatschreiben, dekker de lokale nyhetene, også i ferietider