*Nytt kommunevåpen er på plass - juryen har bestemt seg*

25.04.2018

Noe overraskende har juryen bestemt det nye kommunevåpenet, nesten to måneder før den opprinnelige datoen som var satt. 

Folket har talt, stemmene har falt og juryen har sagt sitt siste ord. Avgjørelsen er endelig, sier Fellesnemndas leder, Lene Conradi. Innbyggerne i de tre kommunene har gitt sitt besyv, og alt talte for at forslaget Tre seil skulle bli den nye kommunens fremtredende identitet. Et overveldende flertall av stemmene gikk nettopp til dette identitetsmerket, altså Nye Asker sitt fremtidige kommunevåpen. Det kunne ikke være tvil, folket senket skuldrene og slo seg til ro. Symbolet Tre seil kunne ikke få blitt mer identitetsbringende, når det skal representere tre kystkommuner, idyllisk beliggende mellom Drammensfjorden og Oslofjorden, og hvor man kan, på den ene siden av fjorden, være vitne til denne årlige Færderseilasen, som finner sted i juni.

Men så var det denne juryen, da, som også skulle ha ikke bare ett, men flere ord med i laget. Og dermed dukket det opp et forslag som aldri noen gang har vært presentert i offentlighetens rom. Et forslag aldri noen har sett. Et forslag som overhodet ikke ligner på noen av de andre ti som kom på bordet. Men, som kjent, en jury er suveren, så også i dette tilfellet. Dermed ble Nye Askers kommunevåpen seende slik ut - til de aller fleste innbyggeres inderlige forargelse. Ikke grunnet utseendet, men grunnet at de ikke ble hørt. 

Kompassnålen - blir navnet på det nye kommunevåpenet 

Bred enighet, og aldri grunnlag for diskusjon, hos de tre ordførerne, Conradi, Norén Eriksen og Vee Bratlie

Conradi, leder av både jury og fellesnemnda, mener det ligger en sterk symbolikk i de tre "utstikkerne" - eller veiviserne, som hun velger å kalle dem. Det største, den som virkelig viser makt, er selvsagt Asker. Står alltid rakrygget, er alltid den toneangivende og selve kompassnåla under forhandlingene, med de to andre, Røyken og Hurum, diltende på slep. Sett forfra, er symbolet til venstre, Røyken, alltid litt oppblåst, villig til å gå noen kamper, men må som regel ta til takke med å bli hengende med underleppa. Til høyre har man Hurum, litt slakk og spinkel, dilter som regel litt etter, og setter seg aldri til motverge. Det skal sies at Vee Bratlie var meget fornøyd med plasseringen hennes kommune ble tildelt, nemlig hengende på høyre side.

Hvorfor kom dette opp i sluttfasen, og hvorfor ble det aldri offentliggjort?

Samtlige tre ordførere er enige om at forslagene de ble forelagt og som lå oppe til votering, var helt elendige og hadde ingen relasjoner hverken til Asker, Røyken eller Hurum. Derfor satte de tre damene seg ned en kveld, over et glass champagne, eller to, og la hodene i bløtt, og brukte all sin kreative kraft på å "trylle" frem det endelige kommunevåpenet. Norén Eriksen synes de som har stemt frem disse seilene, kan reise på havet og seile sin egen sjø. Så tvinger hun frem en litt bølgende latter. 

Hadde dere flere forslag på bordet, spør vår journalist von Pappenheimer!
Conradi er ikke sen om å ta ordet, noe som igjen bekrefter Askers rolle som kompassnål i det nye og helt unike våpenet. Hun sier at det selvsagt, etter noen glass med champagne, blir høy stemning hos tre middelaldrende damer, så vi må være såpass ærlige å si at vi la for dagen flere gode forslag; gode etter vår mening, understreker Vee Bratlie. Etter tur viser de hvert sitt tenkte kommunevåpen, og ber HP ikke røpe hvem som står bak hvilket - noe vi selvsagt respektererBildet øverst viser et av de alternative forslagene
Bildet i midten viser det aktuelle kommunevåpenet hvis AP skulle vinne valget i 2019
Nederst ser vi et smidig og diplomatisk forslag, mer rotfestet i virkeligheten

Nye Asker står igjen med to alternativer - sistnevnte under forutsetning at det politiske flertallet endrer seg etter valget i 2019

Ettersom vi i HP forstår, eller tolker det, står man igjen med én vinner, noe som mest sannsynlig vil bli det endelige kommunevåpenet. Det eneste som kan rokke ved dette, er om AP - Arbeiderpartiet - skulle få flertall etter valget 09. september i 2019. Conradi tror ikke dette er særlig sannsynlig, men skynder seg å legge til at hun synes forslaget, som hun i taushet og med et godt forståelig tegnspråk, røper at er utarbeidet av Røykens Børre Pettersen, Hurums Ivar Granum og Askers Marianne Riis Rasmussen. Hun ber oss ikke offentliggjøre dette, og som en respektabel og respektert avis, som HP i høyeste grad er, holder vi selvfølgelig tann for tunge. 

Pappenheimer skyter inn et spørsmål: Men, var det ikke deres tre forslag avisen skulle få se, det var vel ikke APs? Vel, fniser de tre ordførerne, hvem vet - hvem vet! 

Heidi Sorknes og Gunn Torill Homme Mathisen med eget forslag

Vee Bratlie er rask med å skyte inn at vi må ikke glemme at Hurum Høyres representant, Heidi Sorknes, og Gunn Torill Homme Mathisen, som representerer Venstre i den samme kommunen, kom med et strålende forslag. Dessverre kunne ikke dette godtas, da det for det første var tverrpolitisk, og for det andre, var utarbeidet kun av representanter fra Hurum kommune. Etter gjeldende regler, er altså ikke dette lov. Særlig ikke hvis det kommer fra mer eller mindre betydningsløse politikere. 

Et av de mer kunstneriske forslagene, men altså brudd på de politiske spillereglene, ifølge de tre ordførerne 

Folket talte for døve ører og forutinntatte ordførere!

Dessverre så fikk ikke folket gehør, ikke denne gangen heller, sier Conradi med en litt hovmodig mine. Vi skal allikevel ikke glemme at våre innbyggere er vårt viktigste talerør, og skulle det, en gang i fremtiden, bli behov for nye tanker fra våre flotte beboere, om det er i Asker, Røyken eller Hurum, så vil vi tre, som vi ser på som Ordførerne over alle ordførere, selvsagt lytte til hva som blir sagt, sier Conradi og nipper til champagnen. Så må vi jo også huske på, kommer det lavmælt fra Vee Bratlie, at det er ikke alle innbyggerne som er ved sine fulle fem, noe vi til stadighet får bekreftet, og da er det viktig at vi som politikere overkjører allmennheten og viser hvor kompassnåla peker og skapet skal stå. 
Så hever Vee Bratlie sitt fjerde - eller er det femte - champagneglass og utroper en skål for partiet Høyre, for nok en viktig seier. Ja, både for parti og for de tre kommunene.

Slagordet til Nye Asker, blir, etter hva HP kjenner  til: Veien blir til hvis du slår!

Margot von Pappenheimer - Uansvarlig redaktør og komprimentærfotograf