Padder på avveie - Mattilsynet advarer

18.09.2019

Et parti med 400 tonn padder, kan befinne seg på Hurumhalvøya

Det er disse monsterpaddene, i bedervet form, som nå er på avveie

HP - Hurumposten har fått tips om at partiet med padder, som opprinnelig skulle videre til Sibir og Kaukasus-området, kan ha blitt dumpet på Hurumhalvøya, for videresalg. Mattilsynet går nå ut og advarer folk i området, Asker, Røyken og Hurum, mot å la seg lure. Hele partiet kan være bedervet, og skulle man la seg lure til å kjøpe denne delikatessen, i bedervet form, kan det - for ikke å si vil det -  ende i katastrofe. Bedervede padder inneholder en bakterie, lymfus smittikus bolaris, som overføres fra menneske til menneske, kun ved hudkontakt, hvis man har spist så mye som en liten bit av denne, i utgangspunktet, delikatessen. 

HP har fått tips om at det kjører en middelaldrende mann rundt på en litt gammeldags trehjuling, med lasteplan foran, kaller seg "Onkel Otto" og reiser fra dør til dør, hvor han sier han selger ferske padder, av dagens fangst. Dette kan være de samme paddene som var på vei til Sibir og Kaukasus

Mattilsynet, sammen med paddebakteriologer, oppfordrer folk om å være årvåkne

Direktør i Mattilsynet, Adam Ballespurter, går ut med advarsler både til restauranter, spisesteder, kafeer og publikum i Hurum/Røyken/Asker-området, og sier at likheten mellom ubehandlede padder, som kan være en delikatesse, òg disse paddene, er nesten identiske, men at bedervede padder er noe mer lutrygget. 

Her ser vi tre eksempler på padder av det delikate slaget, mens padde nummer fire - den helt til venstre, er en typisk bedervet padde, og det kan man gjenkjenne på den lutryggede holdningen

I Kaukasus er bedervede padder en mange hundre år lang mattradisjon

Områder hvor disse paddene både frekventerer og blir mest spist

I Kaukasus og Sibirområdene har bedervede padder en meget lang mattradisjon. Egentlig, ved en tilfeldighet, innførte pave Vectirius Bedervikus II seks transatlantiske padder på begynnelsen av 1500-tallet. Disse viste seg å være meget forplantningsdyktige, og det forårsaket den sikre død for alle, uten unntak, hvis man så mye som kom i nærheten av disse ekstreme smittebærerne. Siden paddene først hadde ankommet, var det selvsagt umulig for befolkningen å ikke la seg friste til en bit eller to, likefullt som det var umulig å bli kvitt dem.  

Deretter spredte smitten seg med orkanens fart. Man antyder at det døde et antall som var, relativt sett, større en det Svartedauden brakte med seg. Folk sluttet dog ikke å spise dette, de mente bedervede padder var kommet for å bli. Resultatet endte med at folk etter hvert ble immun, og nå selges disse i de aller fleste delikatessebutikker som er avtegnet på kartet ovenfor, og serveres på alle femstjernes restauranter i Georgia og i Aserbajdsjan. Nå har dette også snudd, og på bordet nå ligger en rykende fersk geriatrisk forskningsrapport, fra det britiske Universitetet i Oxford, som forteller at disse paddene er hovedårsaken til at folk blir så utgamle i disse områdene. I tillegg kan det virke forebyggende mot Alzheimer og demens. 

Dette er mennesker som fremdeles lever, og kanskje nærmer de seg 600 år, men lever godt skjult for andre i området. National Geographic, i samarbeid med HP, har laget en tv-dokumentar om disse menneskene, hvor vi opplevde, som de første og eneste, å komme veldig tett på. Det som var særdeles oppsiktsvekkende, var at det fantes overhodet ikke aldersdemens blant disse menneskene. Dokumentaren er planlagt vist høsten 2021.  

Her en liten fortegnelse, laget av Bari Mehatten - far av Katie Melua - som er den fremste eksperten på paddeforskning i Georgia. Hvis det er noen som reagerer på årstallet, skyldes dette at Kaukasus og Sibir ligger et halvt år foran oss i tidsregning.

2020 kan være året hvor det både kan blomstre en ny kommune og hvor transatlantiske padder kan bli veien til en ny delikatesse - og i tillegg bane vei for nye mattradisjoner. 

HP har, via Mattilsynet, fått strenge instruksjoner om å oppfordre publikum til å se etter en som kjører en trehjuling av en gammel moped, har på seg en svart militærcap, med rød brem,  med svart skygge, hvor det altså står Onkel Otto - i blå skrift, og han befordrer seg selv rundt iført militæruniform, antageligvis fra 70-tallet. Kjøp ikke padder av denne mannen!

Forutsetningen for at dette skal bli en suksess i vårt område, er at det blir importert padder fra land som vi vet har god kontroll med eksportert mat, og som har et tilsvarende mattilsyn som her i landet. Vi tenker i første omgang på land som Sør-Sudan, Mali, Malawi og Rwanda. 
Da først kan denne tradisjonen føres videre. Kanskje blir Hurum- Røyken- og Askerfolket første generasjon paddespisere her i Norge.


Landene i Sibir- og Kaukasusområdet nekter nemlig å eksportere til vestlige land. Som direktøren ved საკვები ზედამხედველობის - tilsvarende det norske Mattilsynet - sier: Vi har ikke én eneste padde å gi bort, eller sitert på det opprinnelige språket: ჩვენ არ გვაქვს ერთი გომბეშო რომ მოგვცეს
 
Det får bli en fremtidig politisk avgjørelse, som ikke vi i HP kan ta stilling til  

Illustrasjonsfoto: Det er en slik trehjuling denne, "Onkel Otto" kjører rundt med

Det er i en slik militæruniform "Onkel Otto" kjører rundt i, med megafon, og selger bedervede padder. 

Får man plutselig denne musikken - og teksten - på øre, betyr det at nedbrytningen av alt liv kroppen din har startet, og det er ingen vei tilbake

Ett eneste unntak - og man regner med at én av en milliard - kan være resistente mot paddedøden eller bufo mortem.

Så vidt man vet, er det kun én eneste som har overlevd inntak av bedervede padder i nyere tid, og det er sangeren og musikeren, Eros Ramazzotti. Men som vi vet, mange av dem som har vært på konsert med ham opp gjennom årene, er nå døde. Man behøver ikke engang spekulere i årsaken. 

Dette er kun to dager etter konserten med Eros Ramazzotti. Skjelett og knokler lå strødd om hverandre i Royal Albert Hall, kun minutter etter Ramazzotti gikk av scenen. Han er bærer av disse paddebakteriene, men siden han tilhører den ene av en milliard som er immun, lever han godt fremdeles og er heller ikke døende, smitten føres kun videre over på andre mennesker. Den engelske benmargsaktivisten, Hilmar Hipbone, er i gang med det møysommelige arbeid å finne riktig knokkel til riktig skjelett, slik at disse menneskene kan få en verdig avslutning på livet. 

Nyansatt paddeskribent, rett fra det danske matgasinet, "Padder og Pudder"  Hans Julius Bøllebakken, har gjort en kildeundersøkelse som virkelig er en paddeskribent verdig

HP - Hurumposten - bedervede nyheter er de beste nyhetene