*Verdens kåteste mann, eller et mystisk og mytisk fabeldyr - observert gjentatte ganger  på Hurumlandet! Eller tok folk fullstendig feil?*

07.06.2018

Første gang observert i nærheten av Tofte sentrum

Det gikk et aldri så lite sjokk gjennom pensjonistene fra Nore og Uvdal da pensjonistlaget var på busstur rundt på Hurumlandet, og da de kjørte gjennom Tofte og fikk se, ved selvsyn, Eigene Besichtigung, som tyskerne sier, det som har blitt beskrevet som verdens kåteste mann.  Den 54 år gamle Steve Nick Dickhead, fra byen Fairford i Gloucestershire i England, sto utenfor Kiwi-butikken og inspiserte en banan. Dickhead, som har vært på rømmen i over 30 år, og som har en helt egen evne til å komme seg unna politiet, uansett hvilket land han befinner seg i, uansett hvilket politi som søker etter ham, uansett hvilke utfordringer han står overfor, har aldri blitt observert i Norge tidligere. Et par av pensjonistene, blant andre den 92 år gamle Ruth Vulva Pedersen og den 101 år gamle, Steinkåt Storevolden, som begge i sitt aktive yrkesliv jobbet som fotografer - og fotograferte fortrinnsvis sprengkåte mennesker, av begge kjønn, var så heldig å få et bilde av Dickhead med bananen, et bilde som vil få en meget høy verdi, hvis de velger å selge det på det frie marked. 

Her tror politiet de har arrestert mr. Dickhead, men, nok en gang lurt, dette viser seg senere å være den forhenværende danske utenriksminister, Halvdan Kåth

Skal også være sett ved Aklangen, av spanske fotturister

Etter hvert som nyheten om at Dickhead skal være fanget opp av en buss full av pensjonister på Tofte, er det flere som har meldt seg som vitner, blant andre et spansk ektepar, to fotturister, fra den lille spanske byen, Caza del Còto. De hevdet overfor politiet at det som etter alle solemerker skal være den beryktede Steve Nick Dickhead, gjemte seg bak en stor furu ved Aklangen, og skal ha stått og dratt i et brød - et villmarksbrød - muligens kjøpt på Kiwi på Tofte. Felipe og Corneà Cotteo, et par som gjennom utallige fotturer vet hvordan de skal gå i et med terrenget, fikk tatt et bilde av brødet til Dickhead, dessverre ikke mens han dro i det, uten at politiet tror det vil føre dem noe nærmere en pågripelse.

Dette er brødet Dickhead skal ha stått og dratt i da han ble observert

Skal ha stått og befølt laksen sin, rett ved Villa Malla på Filtvet

Vi må være klar over at denne Steve Nick Dickhead ikke er noen novise innenfor kåtskap, og med sitt hamrende hjerte, sine buldrende blodårer og rødsprengte ansikt, kan han drive seg selv til vanvidd. Til tider kan blodet bruse så kraftig i årene hans, at det ser ut som huden hans er fylt med små kryp som beveger seg i voldsom hastighet. Dette fikk et par i 40-årene fra Nesodden erfare, da de etter endt lunsj på Villa Malla skulle bort for å se Filtvet fyr, og hun plutselig fikk se det hun tror var en middelaldrende mann, stå og beføle en relativt rødsprengt og stiv laks. Det var spesielt hodet på laksen som var godt synlig, men de så ikke hele skikkelsen på han som drev og dro i den.  De moderer seg noe, og sier at det, nødvendigvis, ikke behøver å ha vært en rødsprengt laks, den kan også ha vært en sprengkåt torsk. 

Paret fra Nesodden kan ha blitt lurt (bildet øverst), var det toppen av fyret eller var det ett av hodene til Dickhed. Bildet under viser enten en rødsprengt laks eller en sprengkåt torsk

De hadde en gang i tiden sett en dokumentar om "Livet som verdens kåteste mann" på Kanal 6 på Sverige og derav dannet seg et bilde av hvordan han ser ut i dag, og skjønte etter hvert at dette sannsynligvis måtte være Steve Nick Dickhead - eller som han blir kalt i hjemlandet: Nick-the-Prick-What-a- Dick. Han har også hatt eget talk-show på den hjemlige arena, kalt Prick-Nick in the Forrest, på den hemmelige engelske kanalen, Trent and Mersey-Channel,  - som ble sendt fra en av kanalbåtene på Den engelske kanal. Han gikk mye i seg selv og fortalte publikum om sin vanvittige medfødte kåtskap, hvor det har blitt målt helt opp mot 613 bar på det meste. Han hadde også gjester i studio, hvor det var mulig, via egne spesialapparater, å måle sin egen kåtskap. Og det var jo ingen som var i nærheten av Dickhead, det høyeste ble målt til 57 bar. 

Det høyeste trykket som noen gang har blitt målt av mannlig kåtskap på Hurumlandet, ble målt på en selleribonde på Kana i mars '63

Blir Dickhead ansett for å være farlig - et spørsmål mange stiller seg

Det er ingen hemmelighet at Steve Nick Dickhead skaper frykt, og den frykten har nå utvilsomt inntatt store deler av innbyggerne på Hurumlandet. Men det er tvilsomt om frykten er velbegrunnet - i hvert fall ikke for at Dickhead skal la sin voldsomme kåtskap gå utover noen. Derimot kan trykket være en belastning, en såkalt trykkbelastning. På NTNU, som er lengst fremme på forskning om trykk og kåtskap, sier en av forskerne, Tormod Trellpikken jr., at overstiges 620 bar, så kan hele systemet sprenges, og da har man kraft som ti hydrogenbomber og tolv atombomber og en sexbombe, til sammen. Dickhead har som kjent nådd 613 på det meste. Et slikt trykk tilsvarer for øvrig 16G, omregnet i gravitasjon. 

Hvor befinner verdens kåteteste mann seg i dag - fremdeles på Hurumlandet?

Det var her, ved Aklangen, det spanske fotturistparet ble vitne til at Dickhead dro i sitt eget brød, bak en furu - om han er i området fremdeles, vites ikke

Da avisen gikk i trykken, sent i går kveld, har vi ingen klare indikasjoner på at Dickhead har forlatt Hurumlandet. Som sagt, han opptrer som en kameleon, og ifølge en telefon vi fikk fra Telenor i dag, vi fikk den levert på døra, så var han hverken å se eller å høre.  Paradokset er nok den voldsomme kåtskapen, som får kroppen til å dirre, og det at han smyger seg rundt som en kameleon på gummisåler. 

Den eneste grunnen til at politiet vil legge ham i jern og føre ham til det britiske statsfengselet, The Horny Breadpullers, er at han går rundt som en udetonert sexbombe. Gjennom 30 års politijakt, så har de ennå ikke klart å finne ham. Det begynner nå å gå opp for politiet hvorfor, de har nemlig skjønt at ordet politijakt, betyr jakt på politiet; de har med andre ord bedrevet en intens jakt på seg selv, og det i over 30 år.  Det kan bety at saken går mot en utløsning, hvis politiet velger å vende blikket utover.  Politiets eget organ, det såkalte Kjønnsorganet -  "The Britain Organization of Genitals" - samarbeider nå med politiet i Røyken og Hurum, for å få satt en stopper for Steve Nick Dickhead sin kåte ferd gjennom Europa. Mannen som leder søket i Hurum, Sigurd Scrotum, skryter av det britiske politi og tror de nå vet hvordan de endelig skal få arrestert Verdens Kåteste Mann. Tross dette hurtige hamskifte.

Her ser vi Dickhead på vei til Bloksberg, riktignok litt i fortegnet utgave

Her har Dickhead åpenbart mislyktes i å ta rollen som Ola Borten Moe

Hva mener Hurums ordfører om dette - og hva mener Askers ordfører

HP ønsket å få en kommentar fra kommunens øverste leder, både i Hurum og i Asker, siden vi jo blir én kommune, sammen med Røyken. Både Vee Bratlie og Conradi var ordknappe i sine svar. Men da vi spurte Vee Bratlie om innbyggerne i Hurum har noe å frykte, svarte hun følgende: Det finnes alltid en frykt ved det ukjente, det vet vi alle - men jeg ønsker i denne forbindelse å sitere Immanuel Kant, den tyske matematikeren og filosofen - naturen tiltaler oss når den synes å være kunst, og kunsten når den synes å være natur - og dette må jo antas å være en del av naturen, ergo bør vi anse det som kunst. Derfor ingen grunn til frykt. Man kan også tenke seg at dette er kentauren, et fabeldyr, trædd frem fra anakronismens avlukke og rett inn i vårt årtusen, avslutter ordføreren. 

Conradi er inne på noe av det samme, men siden den geografiske avstanden mellom Asker og Hurum er en liten bit, og denne mannen, hvis kåtskap er hans varemerke, har en vei å gå, sier ordføreren for den største av de tre kommunene, at det er ikke på mannens legeme og mannes kjød man skal la seg frykte, ikke på en slik avstand. Pussig nok henviser også Conradi til en av de store filosofene, franskmannen, Jean Jaques Rousseau - Å være stolt over å ha overvunnet sine fordommer, vil si å underkaste seg dem - og her er vi vel inne ved kjernen. Jeg kan gjerne dele min kollegas oppfatning om dette med fabeldyr, men da vil jeg bevege meg til Mesopotamia og Giza, og at dette kan være en tilfeldig etterkommer etter sfinksen. Som lærd selv, kjenner man jo den lærde arabers skrifter, sier Conradi og lukker døren til sitt kontor med all forsiktighet. 

Ivar Granum ønsker også sitt å si, men er kanskje mer jordnær i sin teori; han tror det rett og slett er en boxer, ei bikkje på to ben på ville veier, som han sier, siden noen mener å ha sett vedkommende i boxershorts. Vi spør Granum, hva slags boxer, og Granum mener en bikkje på denne størrelsen må være en tungvektsboxer. HP spør om også han kan sitere noe fra en av opplysningstidens store filosofer, eksempelvis John Locke, siden de to ordførerne har valgt filosofiens farbare vei, Granum foretrekker heller Salomos Ordspråk i en sådan stund: Så gjør da dette for å berge deg, min sønn, siden en annen har fått makt over deg: Gå av sted, vær ydmyk, treng deg innpå ham! Berg deg unna som en gasell fra jegeren, som en fugl fra fuglefangerens hånd! Granum prater som alltid, rett fra levra.


Øverst: Jean-Jaques Rousseau (1712 - 1788) Nederst: Immanuel Kant (1724 - 1804)

Så feil kan man ta - Steve Nick Dickhead har overhodet ikke befunnet seg på Hurumlandet

Rett før avisen går i trykken, får vi en telefon fra en som kaller seg Guram Gurkha Agurhka djam Guru am Guruk bjam Kuruke, en vaskekte indier på vaskekte gebrokkent engelsk, han ønsker å sende ut etterlysning på seg selv, siden han ikke vet hvor han befinner seg. HP kontakter det lokale redningsmannskapet og deres leder, tyskeren Heinrich Baden Duschen von Vasken, og etter tre timer blir Guram funnet sterkt forkommen, halvt flytende, halvt synkende i Hesthagadammen på Storsand i Hurum. Der har han klamret seg fast til en gulrot i nesten tre døgn. Det viser seg at Guram har gått feil på en av sideveiene i Punjab, på vei til et slektstreff i Calcutta, og først forsert Mount Everest, for så å havne i Sibir-traktene, før han vandret målbevisst gjennom hele Russland, dernest Finland, så Sverige og altså havnet på Hurumlandet. Han hadde lest et av skiltene feil, og trodde faktisk han hadde fått sitt eget land, der han leste Guramlandet - i stedet for Hurumlandet. Vi spurte om han var helt på bærtur, noe han kunne bekrefte, og som et synlig bevis sto det på land to fulle indiske trau med blåbær. 


Guram Gurkha Agurhka djam Guru am Guruk bjam Kuruke, har valgt å gå tilbake til India, følge veien han kom fra. For oss i HP var det et meget hyggelig bekjentskap, og vi lovet ham at vi ville formidle hans leserbrev etter hvert som vi vil motta dem, der han vandrer gjennom Wärmlands skoger, gjennom de De Tusen Sjøers Land, utover i Karelen, Sibir, over Mount Everest, gjennom Kabul og endelig, til sin bopel i Bombay.

Øverst: En stolt Guram, endelig tilbake i friheten,  og det i sin flunkende nye blåbærturban
Nederst: Bargot Mogul Khan var en gang i tiden verdens kåteste mann - han døde for cirka to år siden


På Hurumskogen, i England, i Punjab: Margot von Pappenheimer, Jens Krüger Laftdalsbredden og en halvsyk Sabina Erfolg Klatschreiben